Turvasuunnitelma

Turvasuunnitelma on varautumista ei toivottuihin tapahtumiin. Turvasuunnitelmassa kerrotaan yksiselitteisesti mitä minkäkin tapahtuman kohdalla toimitaan. Laki vaati turvallisuussuunnitelman kohteilta, joissa palotarkastus vähintään kerran vuodessa.