Turvallisuuskoulutus

Koulutuspaketti sovitaan etukäteen, mihin turvallisuuden alueeseen koulutus painotetaan ja mikä on haluttu päämäärä koulutuksen jälkeen. Koulutus voi liittyä esim. agressiivisen asiakkaan kohtaamiseen ja siitä selviytymiseen taikka palomääräysten noudattamiseen ja siitä saavutettuun hyötyyn. Esimerkissä on vain kaksi yleisintä koulutuksen aihetta, mutta räätälöimme koulutuksen asiaakkaan tahtomalla tavalla.